Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

Data publicarii : 12 Oct 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 - 4

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Fondului pentru Mediu.
Persoana de contact pentru primirea opiniilor, comentariilor și observațiilor este doamna Mihaela Ene, adresă de e-mail: mihaela.ene@afm.ro.