MMAP publică proiectul de Ordin privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/1 și proiectul de Ordin privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/2.

Data publicarii : 25 May 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte  PNRR/2022/C1/1 și proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte  PNRR/2022/C1/2 .

 

Proiect Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobare ghid PNRR_2022_C1_1

Proiect Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobare ghid PNRR_2022_C1_2

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării proiectelor de acte normative pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Managementul Resurselor de Apă, persoane de contact: domnul  Gheorghe CONSTANTIN, director, adresă de email: gheorghe.constantin@mmediu.ro

Ghidurile se pot accesa la acest link: http://pnrr.mmap.ro/ghiduri/.