Ministrul Tánczos Barna a participat la 2 decembrie la Summitul Planet Budapest 2021, evenimentul comun de sustenabilitate al țărilor care fac parte din Grupul de la Vișegrad.

Data publicarii : 21 Mar 2022

Budapesta, 2 decembrie 2021

Ministrul Tánczos Barna a participat la 2 decembrie la Summitul Planet Budapest 2021, evenimentul comun de sustenabilitate al țărilor care fac parte din Grupul de la Vișegrad.

În intervenția sa, ministrul mediului din România a punctat: „Suntem conștienți cu toții că găsirea unui acord comun asupra acțiunilor pe care trebuie să le implementăm astăzi pentru un viitor mai bun reprezintă o sarcină solicitantă. În acest sens, România acordă o importanță deosebită implementării obiectivelor politicilor europene privind prevenirea deșeurilor și reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor. Acțiunea preventivă este unul dintre principiile care stau la baza legislației naționale privind gestionarea deșeurilor”.

De asemenea, ministrul a adus în discuție și sistemul garanție-returnare (SGR), care urmează să fie implementat în România:

 „Prin implementarea acestui sistem,  ne propunem să reducem substanțial fenomenul de abandon al deșeurilor de ambalaje din plastic, sticlă și aluminiu. Astfel, SGR-ul va contribui la reducerea fenomenului de poluare a solului prin stoparea abandonării acestor deșeuri de ambalaje (PET, sticlă și aluminiu) care se găsesc la periferia localităților, în zone turistice, de-a lungul drumurilor și căilor ferate, în albiile  râurilor și chiar în Delta Dunării. Ținând cont de acest cadru, România consideră integrarea măsurilor de prevenire a generării, reciclării și reutilizarii deșeurilor, precum și eliminarea finală și monitorizarea deșeurilor în strategiile, politicile și programele naționale, drept componente cheie în tranziția către un mediu verde și competitiv, o economie cu emisii scăzute de carbon, eficientă din punct de vedere al resurselor și rezistentă la climă, capabilă să protejeze atât populația, cât și biodiversitatea. Consider că este de necesar ca măsurile pe care le adoptăm în sectorul managementului deșeurilor să fie centrate pe oameni și axate pe crearea de oportunități economice și echilibru intergenerațional”.

În încheierea intervenției sale, ministrul Barna Tánczos a subliniat că „aplicarea principiilor dezvoltării durabile presupune o nouă abordare a managementului deșeurilor, prin utilizarea unor concepte ecologice de bază pentru a cântări cu exactitate proiectele propuse în acest domeniu cu resursele de mediu existente. Resursele și serviciile regenerabile și neregenerabile furnizate de componentele capitalului natural reprezintă suportul pentru producția de bunuri și servicii furnizate capitalului socio-economic uman, influențând direct calitatea sănătății populației”.

Planet Budapest 2021 se adresează factorilor de decizie politică și actorilor cheie din mediul de afaceri și își propune să sensibilizeze publicul larg,  cu privire la impactul practicilor negative de mediu, sociale și economice și să arate că aceste schimbări sunt încă reversibile. În acest scop, expoziția reunește o serie de expozanți profesioniști din țările Visegrad, care promovează trecerea către dezvoltarea durabilă prin inovări tehnologice competitive și versatile, precum și prin produsele și serviciile lor inovatoare. Expoziția a fost găzduită de capitala Ungariei, în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie.