Ministrul Barna Tánczos a avut, la 11 februarie 2021, o întrevedere cu Excelența Sa, domnul Andrew Noble, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România

Data publicarii : 15 Feb 2021

Demnitarul a transmis asigurarea disponibilității depline din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) pentru consolidarea cooperării în domenii de interes mutual cu Regatul Unit al Marii Britanii, mai ales în contextul post-Brexit.

În cadrul acestei întrevederi au fost abordate subiectele de actualitate privind măsurile ce fac referire la protecția mediului, punându-se accent pe:

Planurile României pentru dezvoltarea Strategiei pe Termen Lung, pașii de urmat pentru tranziția către o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră;

Participarea României la cea de-a 26-a Conferință a Părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice;

Planurile pe termen mediu și lung ale MMAP în contextul identificării unor oportunități de colaborare în proiecte viitoare.

În domeniul biodiversității, discuțiile s-au axat mai ales pe aspecte privind Siturile Natura 2000. Nu în ultimul rând, au fost dezbătute probleme specifice legate de păduri, calitatea aerului și gestionarea deșeurilor.