Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea SCHEMĂ de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri".

Data publicarii : 02 Jun 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea SCHEMĂ de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” , însoțit de Anexă și Referatul de aprobare.

Ordin | Referat | Anexa

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data postării proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, persoana de contact fiind domnul Achim Dan, email: dan.achim@mmediu.ro.