Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestora, a lucrării de artă DAF Consolidare și a terenurilor aferente, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orașului Dragomirești, județul Maramureș

Data publicarii : 21 Nov 2022

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestora, a lucrării de artă DAF Consolidare și a terenurilor aferente, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orașului Dragomirești, județul Maramureș.

Proiect HG | Notă de fundamentare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, persoana de contact - domnul ing. Danciu Nichita, consilier în cadrul Direcţiei Politici și Strategii în Silvicultură, e-mail: nichita.danciu@mmediu, fax: 0213169765, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ pe pagina web a instituției menționate.