Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 30,2676 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes național și de utilitate publică „Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității la cariera Tismana I, județul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”.

Data publicarii : 27 May 2022

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 30,2676 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes național și de utilitate publică „Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității la cariera Tismana I, județul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”.

Hotărâre | Notă de fundamentare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data postării proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, persoana de contact fiind domnul George Constantinescu, e-mail: george.constantinescu@mmediu. ro, fax: 0213169765.