Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii proiectul de ORDIN privind modificarea punctului 3 din anexa nr. 1 la Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2022

Data publicarii : 04 Nov 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii proiectul de ORDIN prvind modificarea punctului 3 din anexa nr. 1 la Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2022.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării  pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este dl Radu Sbîrnea, consilier superior în cadrul DGPSS,  adresa mail: radu.sbirnea@mmediu.ro