În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă la unele specii de păsări admise la vânătoare, pe care l-a supus consultării publice.

Data publicarii : 28 Jul 2021

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, având în vedere dispozițiile art. 1 pct.1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 04.08.2021, ora 10.00, în sistem video-conferință, dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă recoltă la unele specii de păsări admise la vânătoare.

Recomandările și/sau propuneri concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, cel târziu în data de  02.08.2021 sau se transmit la adresa virgil.pitu@mmediu.ro.

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail virgil.pitu@mmediu.ro., cel târziu în data de 02.08.2021, ora 12.00.

Menționăm că participarea la dezbaterea publică este condiționată de conectarea la link-ul ce se va furniza pe e-mail în dimineața zilei de 04.08.2021.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro.