HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorului sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

Data publicarii : 30 May 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorului sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

HG | Notă de  fundamentare

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Gestionarea Deșeurilor, persoane de contact: Ion Nae Mușetoiu și Ecaterina Maria Gîldău, consilieri – Direcția Gestionarea Deșeurilor, e-mail:  ionut.musetoiu@mmediu.ro și  ecaterina.gildau@mmediu.ro.