Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău, la 20 mai 2021, semnat la Iași, la 10 noiembrie 2022

Data publicarii : 15 Dec 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte,  semnat la Chișinău, la 20 mai 2021, semnat la Iași, la 10 noiembrie 2022.

HG | Nota de fundamentare | Protocol

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării proiectului de act normativ pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Ape, persoane de contact: Gheorghe Constantin, director general adjunct, adresă de email: gheorghe.constantin@mmediu.ro / Andreea Hârceag, consilier superior, adresă de email: andreea.harceag@mmediu.ro