Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de se

Data publicarii : 26 Nov 2013
26.11.2013. În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto. Descarca document - Nota de Fundamentare; Descarca document - Proiect Hotarare; Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării (25.11.2013), respectiv până la data de 04.12.2013, la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcția Generală Schimbări Climatice, persoane de contact: doamna Oana Badele (oana.badele@mmediu.ro; tel: 0746.197.519) si domnisoara Brindusa Paciurea( brindusa.paciurea@mmediu.ro; tel: 0743.082.834).