Evaluarea implementării legislației de mediu în România - raport de țară

Data publicarii : 09 Jul 2019

Comisia Europeană (CE) a lansat în 2016 un nou mecanism de evaluare a implementării legislației de mediu a Uniunii Europene (UE) în statele membre. Astfel de rapoarte se întocmesc, pentru fiecare stat membru, o dată la doi ani.

Primul raport de evaluare a fost publicat în martie 2017, iar cel de al doilea a fost publicat în aprilie acest an și este pus la dispoziția publicului pe pagina de internet a Comisiei Europene, la adresa: http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm.

Scopul unor astfel de rapoarte este o mai bună implementare a legislației de mediu a UE și o mai bună conștientizare și implicare a publicului în problemele privind mediu. Aceste rapoarte nu vor înlocui instrumentele specifice pentru controlul respectării obligațiilor de mediu prevăzute în dreptul Uniunii Europene.

Principalele provocări au fost selectate luând în considerare anumiți factori, cum ar fi importanța sau gravitatea problemelor de punere în aplicare a politicilor de mediu, posibilul impact al nerespectării obligațiilor de mediu asupra calității vieții cetățenilor, distanța față de obiective și implicațiile financiare.

Descarcă raportul de țară
Accesează raportul online: ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_RO

În scopul remedierii/îmbunătățirii anumitor aspecte de implementare a legislației de mediu, Comisia Europeană a pus la dispoziția statelor membre, un instrument TAIEX Peer&Peer, pe vechea platforma TAIEX: 
webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm
Informații detaliate referitoare la EIR, inclusiv la mecanismul P&P: 
TAIEX-EIR PEER 2 PEER