COMUNICAT DE PRESĂ - Ordinul privind aprobarea procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea a fost publicat în Monitorul Oficial

Data publicarii : 09 Jul 2021

Elaborarea acestui Ordin comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne reprezintă o obligație asumată prin transpunerea Directivei 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase și are în vedere asigurarea legislaţiei subsecvente care să sprijine aplicarea uniformă, armonizată și coerentă a Directivei la nivel național.

Descarcă comunicatul