Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Data publicarii : 15 Oct 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 
obiectivului de investiții „Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova” 
precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia.

Proiect HG | Notă de fundamentare I Anexă

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicarii, la Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor.
Persoana de contact este doamna director Eugenia NECEA telefon: 0214089644, email: eugenia.necea@mmediu.ro